Liczniki przemysłowe LED

Liczniki produktów LED, Liczniki cykli LED, Liczniki LED dni bez wypadku LTI

Liczniki dostosowane do potrzeb klienta. Liczniki zintegrowane z systemami lub czujnikami, przyciskami, kontaktronami. Liczniki dni bez wypadków.

licznik produkcyjny LED

Liczniki produkcyjne zbierające dane z czujników:

Oferujemy możliwość przygotowania dostosowanych do potrzeb klienta liczników produkcyjnych w postaci tablic informacyjnych LED. Ekrany LED wspomagają  procesy  produkcyjne poprzez wyświetlanie statystyk. Statystyki wyliczane są na podstawie danych z czujników zewnętrznych oraz wprowadzanych założeń (uzgadniane podczas projektowania tablicy) Wyświetlacz może pokazywać takie pozycje jak: cel, stan cykli/produktów, średnia czasowa na cykl, mediana, pozostało czasu do końca cyklu, itp.

Liczniki mogą być zintegrowane zewnętrznymi źródłami informacji np.:

  • liczniki produktów: fotokomórki, kontaktrony, czujniki indukcyjne, czujniki pojemnościowe. itp
  • liczniki cykli produkcyjnych wyzwalane ręcznie przyciskiem lub bezprzewodowo pilotem.
  • czujniki atmosferyczne: temperatura, wilgotność, zanieczyszczenie powietrza.
  • czujniki czasowe: zegar, synchronizacja  czasu GPS, chronometr.

Integracja z bazą danych

Istnieje możliwość integracji tablicy statystycznej z bazą danych z której wyświetlacz może pobierać dodatkowe informacje i je wyświetlać. W takim przypadku można wykorzystać już istniejące źródła danych plusem tego rozwiązania jest niewątpliwie niższy koszt wdrożenia. W przypadku złożonych działających systemów nie ma potrzeby stosowania dodatkowych czujników.

licznik cykli produkcyjnych tablica informacyjna LED