Polityka prywatności serwisu GILBT

Informacje ogólne

 1. Operatorem serwisu www.gilbt.com jest firma GILBT os Raczyńskiego 3/14 Swarzędz 62-020 NIP PL7822325016 REGON 301422314
 2. Szanując Państwa prawa i ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do przestrzegania stosownych przepisów prawnych, a także działania na rzecz zachowania oraz bezpieczeństwa danych osobowych.
 3. GILBT Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności
 4. Wszystkich użytkowników serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.gilbt.com
 5. Bez zgody Użytkownika GILBT nie ujawnia jego danych za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez polskie prawo
 6. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z Polityką Prywatności serwisu www.gilbt.com prosimy o nieodwiedzanie witryny oraz nie podawanie danych, których wymagane są we formularzach.

Informacje o danych osobowych

 1. Podczas korzystania z serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych w celach kontaktowych i przesłania oferty.
 2. Dane osobowe, które użytkownik będzie podawać to imię i nazwisko email opcjonalnie nr telefonu.
 3. Dane osobowe podane w formularzu nie są wykorzystywane przez serwis do przesyłania ofert handlowych i marketingowych czy newsletterów
 4. Powierzone przez użytkownika dane nie są udostępniane podmiotom trzecim.

Informacje o plikach cookies ( ciasteczkach)

 1. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny internetowej, z której pochodzą, a także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym i unikalny numer.
 2. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji działania serwisu na jego urządzeniu końcowym.
 3. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
 4. Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 5. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 6. Pliki cookies można w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce, jednak wyłączenie bądź ograniczenie ich działania może niekorzystnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie, w szczególności takie, na których niezbędne jest logowanie. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby odrzucała wszystkie pliki cookies, ale ich nie usuwała, bądź powiadamiała o próbach wysyłania plików z serwisu. Szczegółowe informacje znajdują się w ustawieniach przeglądarek internetowych oraz w instrukcjach producentów.

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma GILBT os. Raczyńskiego 3/14 62-020 Swarzędz NIP 78223250 16
 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Krzysztof Gil biuro@gilbt.com tel. 794107400
 1. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
 1. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
 1. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora wyłącznie w celu realizacji zamówienia: np. dostawcy towaru (kurier).
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 1. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;