Firmware

aktualizacje oprogramowania  wyświetlacza LED

Firmware – jest to oprogramowanie sterujące, które odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie naszych wyświetlaczy. Program ten znajduje się na procesorze jednostki sterującej. Bazując na opinii użytkowników oraz doświadczeniu, oprogramowanie to wciąż ulega modyfikacjom w celu poprawy jego jakości.

Nasze urządzenia posiadają możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji przez samego użytkownika (nie dotyczy tablic bez gniazda SD).

Jeżeli jesteś zainteresowany aktualizacją programu sterującego prosimy o kontakt z nami. Podaj model lub nr seryjny urządzenia